Ungdomsklubben i
Storetveit Menighet
www.klubbis.no


Menigheten

Storetveit menighet var inntill nyttår 2002 Bergens tredje største menighet. Men fra nyttår 2002 ble Bønes skilt ut som eget sokn fra Storetveit. Menigheten har i dag 5300 medlemmer.


- Vi har en åpen kirke med lav terskel. Her føler både innvandrere, studenter, unge og eldre seg hjemme, forteller kapellan Kari Vatne. Hun er ellers svært begeistret for kirken som ble bygget i 1930, og betegner den som en liten katedral.
Menigheten har blant annet satset mye på kultur. Et eget kulturutvalg har fått i gang mye interessant. På 13. dag jul (6. januar) har det for eksempel blitt en tradisjon med Draumkvedet-forestilling i Fantoft Stavkirke, som menigheten har et godt samarbeid med. En rekke kjente artister og komponister har også gjestet Storetveit kirke.

Selve kirken er bygget som en langkirke i stein. Til tross for at kirken ikke er eldre en vel 70 år, gir bygningen en følelse av tradisjon og høytid.

Faste aktiviteter i menigheten: Barnegospelkor, gospelkor for ungdom, klubb for psykisk utviklingsmemmede, speider, bibelgrupper, søndagsskole, eldretreff og ungdomsklubb.

Menigheten driver også en barnehage.

Andre fakta om Storetveit menighet

Storetveit kirkes byggeår: 1930

Sitteplasser: 600

Telefontid: Mandag-fredag 10-12

Medlemmer i menigheten: 13 455

Leder i menighetsrådet, Storetveit: Guri Westfal-Larsen

Administrasjonsleder: Therese Nesse Mokkelbost

Sokneprest: Bjarte Holme

Kapellaner: Kari Vatne og Tormod Westermoen (vikarprest)

Organist: Ruth Bakke Haug

Kateket: Hanne F. Lyseth

Diakon: Reidun L. Dyvik

Kirketjener: Vibeke Kristiansen


Menighetens hjemmeside
http://kirken.bergen.no/storetveit


Storetveit Kirke  

Menighetsbladet på nett
Du kan faktisk lese menighetsbladet på nett for tiden.

Linken finner du her:

Menighetsbladet for Storetveit

Menighetsbladet for Bønes

 
  Nettstedet benytter Imaker publiseringsløsning © 1997-2004 Imaker as