Ungdomsklubben i
Storetveit Menighet
www.klubbis.no


Sikringsbu
Litt info

Like ved Kongsnut er det bygget en sikringsbu.
Den er ikke ferdig innredet men vi jobber med saken.

Sikringsbuen er på ca 30 m2 stor og ligger ca 100 meter SØ for Kongsnut.

For å kunne bygge sikringsbu trengte Stiftelsen penger. Det ble derfor satt igang et loppemarked for å samle inn penger. Her fikk vi inn 118 000. Det er omtrent halvparten av total-kostnaden for nybygget! Vi vil takke alle som gav av sin overflod til markedet og alle som sto på både før, under og etter selve markedet.

Vi vil også gjerne takke andre viktige bidragsyterne:
GC Rieber, Kavlifondet, Vesta og Fana Sparebank.Sikringsbu2


 
  Nettstedet benytter Imaker publiseringsløsning © 1997-2004 Imaker as