Ungdomsklubben i
Storetveit Menighet
www.klubbis.no


Du er her: / www.klubbis.no / Høst 2013
Høst 2013
Hei og velkommen som forelder i Klubben.

Endelig er vi i gang med klubbåret og jeg tenker det er en del av dere som har behov for litt informasjon utover det dere gjerne får fra barna deres. Derfor sender jeg ut et informasjonsskriv hvor jeg har prøvd å lage en kort presentasjon av hva Klubben er, og hvem vi i Klubben er. Jeg anbefaler alle å lese dette; forhåpentligvis vil det besvare eventuelle spørsmål. Hvis ikke er det bare å ta kontakt med meg.

Videre har jeg lagt ved Semesterplanen for Klubbens fellesarrangementer. Her står bl.a. Høsttur, et par gudstjenester o.l. Gruppelederne vil imidlertid gi dere en egen semesterplan over gruppeaktivitetene. Denne vil komme om ikke altfor lenge.

Onsdag 18. september kl. 20.00 vil det bli foreldremøte på Storetveit Menighetshus, vedlagt ligger en invitasjon til dette møtet. Håper å se alle sammen der.

Gudstjenester:
Slik jeg har forstått det må alle konfirmantene gå på et bestemt antall gudstjenester hvert semester, foruten presentasjonsgudstjenesten 8. september i Bønes kirke som er obligatorisk. Jeg har lagt inn tre gudstjenester jeg vet det kommer til å være noen ledere fra Klubben på, noe som kanskje gjør det kjekkere for konfirmantene selv å komme. I tillegg er dette mer ungdomsrettede gudstjenester.
- Lysmessen 8. desember som arrangeres av TenSing
- Ungdomsgudstjeneste 15. desember
- Ungdommens julegudstjeneste 2. juledag. Denne er det vi ledere i Klubben som selv arrangerer sammen med TenSing og pleier å være en skikkelig fin opplevelse. Jeg anbefaler derfor alle å komme på denne såfremt dere har mulighet.

Konfirmasjonsaktiviteter utenfor Klubbens regi:
I tillegg til de vanlige klubbaktivitetene som gruppemøter og turer, kommer temadagene som arrangeres av Bønes og Storetveit menigheter. Disse vil dere få informasjon om fra Bodil Breholt og Sven-Over Rostrup.

Økonomi
Kontingenten settes i år til kr. 950 for hele året. I kontingenten inngår utgifter i forbindelse med fellesarrangementer som fellesmøte og juleavslutning, og det resterende vil gå til å subsidiere kostnadene på de store turene som høsttur, påsketur og fottur. Kontingenten sendes ut i løpet av september.

Kongsnut
Kongsnut er en gammel vokterbolig vi kjøpte fra Jernbaneverket i 1996 og som vi siden den gang har drevet oppgradering av gjennom dugnadsarbeid. Hytten brukes i påsken av en avdeling samt gruppeturer o.l. I år vil kr. 50 av kontingenten gå til arbeidet på Kongsnut, men dette vil være et frivillig bidrag. Hvis det ikke ønskes å betale noe til Kongsnut, betaler dere kr. 900 i kontingent.

Kongsnut på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Kongsnut-Vokterbolig/261348184000513?fref=ts

Ellers håper jeg dere sender e-post dersom dere skulle lure på noe. Jeg er fulltidsstudent så det er ikke alltid jeg er tilgjengelig på telefon på dagtid, men hvis dere sender en e-post skal jeg forsøke å svare så raskt som mulig.

Jeg gleder meg masse til det kommende året og håper dere gjør det samme.

Vi snakkes på foreldremøtet!

Velkommen til Klubben (Velkommen_til_Klubben.docx, 85 Kb)
Semesterplan (semesterplan_(fellesarrangementer_H2013).xlsx, 45 Kb)
Informasjonsskriv (Informasjonsskriv.docx, 136 Kb)

 
  Nettstedet benytter Imaker publiseringsløsning © 1997-2004 Imaker as